ANVR: ‘Meer aandacht voor vakantiegangers met beperking’

ANVR: ‘Meer aandacht voor vakantiegangers met beperking’

De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) wil meer aandacht voor vakantiegangers met een handicap en/of zorgvraag. Daarom wordt een platform ‘Aangepaste Vakanties’ binnen de ANVR opgericht dat meer aandacht voor deze doelgroep gaat vragen. Lees meer bij supportmagazine.nl

Geweldig initiatief dat navolging verdiend. Waarom moeten mensen met een beperking eerst een hotel, restaurant of winkel bellen of ze er terecht kunnen. Vaak toiletten in de kelder of op een verdieping zonder lift. Dat moet toch anders kunnen.

Share
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Milieuzones, ontheffing aanvragen

Milieuzones, ontheffing aanvragen

Dieselvoertuigen die zijn aangepast voor een rolstoel hebben automatisch een vrijstelling voor alle milieuzones op basis van het kenteken van de auto. Deze vrijstelling geldt op het moment dat gemeenten met een milieuzone de nieuwe regels hebben toegepast. Dit gebeurt in de loop van 2020, en uiterlijk op 29 oktober 2020. Tot die tijd gelden de lokale regels.
Meer informatie hierover vindt u op de pagina Vrijstellingen en Ontheffingen. Andere voertuigen voor gehandicapten kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een gemeentelijke ontheffing die landelijk geldt. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw gemeente.

Denkt u erom indien nodig op tijd een ontheffing aan te vragen!!!

Share
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Geen gunst, maar mensenrecht.

Geen gunst, maar mensenrecht.

 

Het VN-verdrag Handicap is niet vrijblijvend. Met het ondertekenen van dit mensenrechtenverdrag in 2016, heeft de Nederlandse overheid zich verplicht om de positie van mensen met een handicap te versterken. Zij moeten toegang hebben tot alle goederen en diensten, gelijk worden behandeld en zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Daar is stevig overheidsbeleid voor nodig. In plaats daarvan worden sinds de decentralisaties verplichtingen uit het verdrag neergelegd bij gemeenten, zonder duidelijke afspraken over wat er van terecht moet komen. Mensen met een beperking krijgen moeizaam toegang tot zorg en ondersteuning en voelen zich gewantrouwd wanneer zij daar een beroep op doen. De overheid legt vervolgens geen sancties op als mensen met een beperking toch uitgesloten worden. Lees meer bij ieder(in).

Schaduwrapport-VN-verdrag-Handicap

 

Share
Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Medicijn App

Medicijn App

Een hele handige App is de MedApp.  Met de App kun je goed je medicijnen bijhouden en krijg je een berichtje als het tijd is om de medicijnen in te nemen. Ook kun je via de App je herhaalrecepten automatisch naar de apotheek sturen.

Grip op medicatie

Gebruikt u medicijnen?

Het juist innemen van uw medicijnen is van levensbelang. En meerdere medicijnen en verschillende innamemomenten maken het nog ingewikkelder.

Welke pil moet ik innemen en wanneer? Waar is de bijsluiter gebleven en hoeveel medicijnen heb ik nu nog op voorraad?

MedApp – uw zorg uit handen.

Wij geloven dat mensen een gezonder leven kunnen leiden door ze op tijd te herinneren met medicijnwekkers. Ook helpen we ze om hun medicijnlijst eenvoudig te beheren en na te bestellen bij hun apotheek.

U kunt de App hier downloaden.

Share
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Gehandicaptenpas

Gehandicaptenpas

Ik verzocht de overheid gemotiveerd om invoer van een pasje voor mensen met een handicap. Mijn verzoek werd afgewezen, hieronder vind u de reactie van de Minister van infrastructuur en waterstaat, Hoofd afdeling Verkeersveiligheid en Wegvervoer.

Geachte heer/mevrouw,

Hiermee reageer ik op het voorstel dat u heeft gestuurd aan de website van de Rijksoverheid. U pleit ervoor om mensen met een beperking in Nederland niet alleen een gehandicaptenparkeerkaart te geven, maar ook een pasje met gegevens erop over de handicap van de betrokkene.
Allereerst wil ik u hartelijk danken. Om het beleid te verbeteren, is het essentieel dat burgers meedenken over verbeteringen.

Ik ben geen voorstander van zo’n speciaal pasje. Het mag dan zo zijn dat sommige organisaties vragen om een ‘bewijs van handicap’, de invoering van een speciaal pasje zou tot gevolg hebben dat gehandicapten extra geld zouden moeten gaan betalen want de afgifte van een speciaal pasje zal extra kosten met zich mee brengen. Welbeschouwd zie ik niet direct de meerwaarde in van zo’n pasje ten opzichte van de al bestaande gehandicaptenparkeerkaart.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

– – – – – – – – –

Aan: De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
t.a.v. het  Hoofd afdeling Verkeersveiligheid en Wegvervoer

Uw kenmerk: IENW/BSK/365178

Onderwerp: gehandicaptenpas.

Kloetinge, 15 augustus 2019

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik wil hier graag toch nog op reageren omdat ik en met mij meerdere mensen met een handicap niet in uw reactie kunnen vinden. In het kort geeft u aan geen voorstander te zijn van een extra pasje naast de gehandicaptenparkeerkaart.

Ik vraag mij af of uw Ministerie het juiste ministerie is om de vraag te behandelen, het gaat immers niet over een pasje dat zich richt op verkeersveiligheid en wegvervoer. Het pasje dat ik in mijn verzoek bedoel is breder.

Niet iedere gehandicapte heeft een gehandicaptenparkeerkaart. Denk hierbij aan slechtzienden en andere lichamelijke en geestelijke beperkingen. Daarnaast is met de gehandicaptenkaart het aantonen dat de betreffende persoon gehandicapt is vaak onmogelijk omdat de kaart in veel gevallen in de geparkeerde auto achterblijft. Niet iedere gemeente voert de gehandicaptenparkeerkaart App in.

Op dit moment zijn er al verschillende pasjes m.b.t. handicaps in omloop, denk aan Valys, Regiotaxipas, GPK, OV-begeleiderskaart als het om mobiliteit gaat. Autipas, medische toiletpas, pasjes voor de fastlane van pretparken. En vast nog meer als het gaat om (on)zichtbare andere beperkingen. Invoering van een gehandicaptenpas, zou al deze pasjes kunnen vervangen zonder in te gaan op de specifieke ziekte of beperking.

Ik denk hierbij aan een gehandicaptenpas, waar bepaalde categorieën op aangegeven kunnen worden, zoals bij bijv. op een rijbewijs. Op die manier is voor alle partijen duidelijk wat van toepassing is. Of het nu gaat om toegang/ begeleiding of bepaalde korting.

Invoering van een gehandicaptenpas kan veel andere keuringen voorkomen, eenmalig is duidelijk dat de persoon een handicap heeft voor alle wettelijke bepalingen en vragen van bedrijven en instellingen. De pas kan ook dienen bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart, de gehandicaptenregeling voertuigen waar om een verklaring van een huisarts wordt gevraagd (die daar niet vrolijk van wordt) voorkomen.

Ik verzoek u dan ook mijn verzoek te heroverwegen en/of door te sturen naar het Ministerie dat dit verzoek beter kan behandelen.

Met vriendelijke groet,

Ondertussen is onderstaand bericht gezonden naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Via overheid.nl vroeg ik aan de overheid om na te denken over de uitgifte van een gehandicaptenpas. Deze mail werd doorgestuurd naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van dit ministerie kreeg ik een afwijzende reactie, maar volledig gericht op de verkeersveiligheid. Ik reageerde hierop, waarop men aangaf dat dit tot uw ministerie behoorde en de vraag inderdaad bij het verkeerde ministerie terecht was gekomen.

In veel gevallen is het handig om als gehandicapte te kunnen aantonen dat je gehandicapt bent. Niet iedere gehandicapte heeft een gehandicaptenparkeerkaart. Denk hierbij aan slechtzienden en andere lichamelijke en geestelijke beperkingen. Daarnaast is met de gehandicaptenkaart het aantonen dat de betreffende persoon gehandicapt is vaak onmogelijk omdat de kaart in veel gevallen in de geparkeerde auto achterblijft

Op dit moment zijn er al verschillende pasjes m.b.t. handicaps in omloop, denk aan Valys, Regiotaxipas, GPK, OV-begeleiderskaart als het om mobiliteit gaat. Autipas, medische toiletpas, pasjes voor de fastlane van pretparken. En vast nog meer als het gaat om (on)zichtbare  beperkingen. Invoering van een gehandicaptenpas, zou al deze pasjes kunnen vervangen zonder in te gaan op de specifieke ziekte of beperking.

Ik denk hierbij aan een gehandicaptenpas, waar bepaalde categorieën op aangegeven kunnen worden, zoals bij bijv. op een rijbewijs. Op die manier is voor alle partijen duidelijk wat van toepassing is. Of het nu gaat om toegang/ begeleiding of bepaalde korting.

Invoering van een gehandicaptenpas kan veel andere keuringen voorkomen, eenmalig is duidelijk dat de persoon een handicap heeft voor alle wettelijke bepalingen en vragen van bedrijven en instellingen. De pas kan ook dienen bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart, de gehandicaptenregeling voertuigen waar om een verklaring van een huisarts wordt gevraagd (die daar niet vrolijk van wordt).

Ik verzoek u dan ook om de invoering van een algemene gehandicaptenpas.

 

 

Share
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Waddenbelevingspunt beter te bereiken voor gehandicapten

Waddenbelevingspunt beter te bereiken voor gehandicapten

DEN OEVER Houders van een invalidenparkeerkaart kunnen sinds kort op de dijk parkeren. De gemeente heeft bij de Vissershaven voor een parkeerplek gezorgd. Daardoor is het Waddenbelevingspunt beter te bereiken voor mensen met een lichamelijke beperking. Het Waddenbelevingspunt in Den Oever is op 23 mei officieel geopend. Daarmee is de plek open voor iedereen met hart voor het Wad, de vogels en de omringende natuur. De eyecatcher is voorzien van schitterende informatiepanelen, waarop de bezoeker van alles te weten komt over de fauna boven en onder water, over het waddengebied en natuurlijk over de bijzondere vogels die in het gebied verblijven: als tussenstop of als permanente woonplek.

Share
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Ook de Overheid moet Onbeperkt Meedoen

Ook de Overheid moet Onbeperkt Meedoen!

Alweer drie jaar geleden werd het VN-Verdrag Handicap van kracht. De verwachtingen waren van meet af aan hooggespannen: de positie van mensen met een beperking in Nederland is verre van optimaal en de ratificatie liet ruim tien jaar op zich wachten. Eindelijk zou de deelname van mensen met een beperking in de samenleving vanzelfsprekend worden. De werkelijkheid is weerbarstig.

Lees verder op https://www.sociaalweb.nl/blogs/ook-de-overheid-moet-onbeperkt-meedoen

Share
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Nieuwsbericht | 14-06-2018 | 06:30

Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ dat het kabinet vandaag aan de Kamer heeft gestuurd.

In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische of psychiatrische aandoening. Zij lopen regelmatig letterlijk en figuurlijk tegen obstakels aan. Er wordt al veel gedaan om mensen met een beperking mee te kunnen laten doen. Maar mensen ervaren dat nog niet altijd. Het kabinet wil op verschillende terreinen betekenisvolle stappen zetten. Het gaat hier onder andere om:

Het ontwikkelen van een richtlijn voor toegankelijk bouwen en verbouwen, zodat voor iedereen die betrokken is in het ontwikkel- en bouwproces duidelijk is wanneer een gebouw goed toegankelijk is en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.
Er komt in de verschillende onderwijssectoren een dialoog met koepels, scholen, docenten, leerlingen en hun ouders over inclusiever onderwijs, het verbeteren van de ondersteuning voor leerlingen en studenten en het wegnemen van drempels in het leren en studeren.
Er worden nieuwe streefcijfers voor de toegankelijkheid van bus- en tramhaltes en treinstations vastgesteld. Zo moeten in 2030 alle stations toegankelijk zijn gemaakt.
Per 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking.
Er wordt ingezet op het vergroten van de toegankelijkheid van websites en apps.
Het kabinet trekt in het programma samen op met ervaringdeskundigen, gemeenten, bedrijven, brancheorganisaties en de Alliantie van samenwerkende organisaties van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Vandaag maakten werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland bekend dat ze tienduizenden ondernemers in de detailhandel, de horeca en de levensmiddelensector actief met actieplannen gaan helpen om hun bedrijf of website toegankelijker te maken.

De VNG zal op hun beurt een kopgroep vormen van 25 gemeenten die voorop lopen bij het uitvoeren van het VN-Verdrag Handicap. De groep gaat met hun ideeën andere gemeenten helpen.

Het kabinet ondersteunt de Alliantie, VNO-NCW, MKB-Nederland en de VNG met 3 miljoen euro om hun plannen uit te voeren.

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een handicap verbetert. Op www.meedoenmeteenhandicap.nl is informatie te vinden over wat mensen kunnen doen om bijvoorbeeld hun winkel of sportclub toegankelijker te maken.

Share
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nieuwe OV-begeleiderskaart gebruiksvriendelijker

Nieuwe OV-begeleiderskaart gebruiksvriendelijker

Mensen met een beperking die onder begeleiding reizen met het openbaar vervoer,  hebben voortaan nog maar één kaart nodig om de stations met poortjes in en uit te kunnen. Tot op heden gebruiken zij een OV-begeleiderskaart in combinatie met een losse chipkaart om de poortjes te kunnen openen. In het dagelijks gebruik blijkt dit, vooral voor mensen met een visuele beperking, niet erg praktisch en daarom heeft staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) in overleg met de vervoerders besloten om beide kaarten samen te voegen tot een nieuwe combikaart.

Aanvragers van nieuwe en vervangende kaarten krijgen niet langer meer twee kaarten thuisgestuurd, maar één hardplastic OV-begeleiderskaart met chip, waarmee zij op trein- en metrostations poortjes kunnen openen. De kaart maakt reizen met het openbaar vervoer makkelijker en toegankelijker voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding kunnen reizen.

Staatssecretaris Dijksma heeft op verzoek van de Tweede Kamer en de Oogvereniging in overleg met de vervoerders besloten om beide kaarten samen te voegen tot de nieuwe OV-begeleiderskaart, nadat in de praktijk was gebleken dat het reizen met twee kaarten verwarrend kan zijn en dat het risico op verlies groter is. Met name voor slechtziende en blinde reizigers is het makkelijker om te werken met één pas.

Bezitters van de huidige OV-begeleiderskaart en chipkaart blijven die gewoon gebruiken, totdat zij een bericht krijgen dat hun pas aan vervanging toe is.

Share
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Kamer stemt in met verplichte toegankelijkheid gehandicapten

De Tweede Kamer stemt in met de uitvoering van het VN-gehandicaptenverdrag dat de toegankelijkheid voor mensen met een beperking verplicht maakt voor openbare bedrijven en instellingen.

“Dit is heel bijzonder. Een historische dag voor mensen met een beperking”, zegt PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk donderdag tegen NU.nl. “Nederland ratificeert vandaag als een van de laatste landen het verdrag. Het werd eens tijd.” Lees meer op nu.nl

Share
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen