Milieuzone en handicap

Milieuzone en handicap

Ik heb aan de rijksoverheid en aan de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Arnhem, de volgende vraag gesteld: “

Hoe verhoudt de milieuzonde zich voor gehandicapte mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Nederland heeft het gehandicaptenverdrag getekend .Er zijn veel mensen die niet met openbaar vervoer de stad in kunnen, maar wel met hun aangepaste voertuig voor het vervoer van hun (grotere) elektrische voertuigen  en bijvoorbeeld daardoor niet in de bus kunnen stappen. Zij moeten tegen een ontheffing aanvragen, die slechts beperkte tijd geldt en geld kost. Hier is geen enkele sprake van gelijke behandeling en lijken de bepalingen in strijd met artikel 9 lid 1 en2 van het Verdrag..

Het aanvragen van een ontheffing is geen optie, weet U waar u 5 weken later heen wil.

Graag ontvang ik uw reactie met motivatie per e-mail. Ik gebruik uw reactie eveneens voor mijn website t.b.v. mensen met een beperking.

Ook heb ik het College voor de Rechten van de Mens gemaild.

Wij houden u van de reacties op de hoogte.

Landen als Duitsland en Frankrijk hebben netjes rekening gehouden met dit Verdrag. De Nederlandse overheden zouden hier een voorbeeld aan moeten nemen.

Reachtie Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Geachte heer Slingenberg,

U heeft op 28 maart 2018 een mail gestuurd aan Informatie Rijksoverheid over de toegang tot milieuzones met een aangepast voertuig (i.v.m. een handicap).

De toegang tot de milieuzone en het daarbij behorende ontheffingenbeleid is de bevoegdheid van de gemeente. Er zijn drie milieuzones in Nederland waar bestelauto’s worden geweerd, namelijk Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing kunt terugvinden op:

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BA4C2E943-5B7A-47C3-8318-51991EA4BE8C%7D#case_%7BA0DA9993-AD10-4808-B09C-BCAE609A0030%7D

https://www.gezonderelucht.nl/wat-gebeurt-er-in-rotterdam/milieuzone-en-sloopregeling/vraag-een-ontheffing-aan

https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?id=793

Indien een voertuig niet in aanmerking komt voor een langdurige ontheffing kan in de gemeente Rotterdam en Utrecht een dagontheffing worden aangevraagd. Deze ontheffing kan nog worden aangevraagd tot 15 minuten voorafgaande aan het binnenrijden van de milieuzone.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Mijn reactie hierop:

Geachte . . . . .,

Bedankt voor uw reactie. Naar mijn mening is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de implementatie en nakoming van de bepalingen uit het Verdrag en niet de betreffende gemeenten. Vandaar dat uw reactie mij verbaast. Het kan toch niet zo zijn dat gemeenten het Verdrag naast zich neer kunnen leggen.

Met vriendelijke groet,

Op 6 april kreeg ik de volgende reactie: “

Geachte heer Slingenberg,

Ter informatie deze brief die staatssecretaris gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Onder het kopje “Harmonisering Milieuzones” kunt u een passage teruglezen over campers en invalidenvoertuigen.”

Hierin staat o.a.: “

Ik nodig de nieuwe gemeentebestuurders en de VNG uit om met mij om tafel te gaan over de harmonisering van milieuzones. Voor de zomer wil ik hierover tot concrete afspraken komen. Ik wil hierbij gebruik maken van de kennis en ervaringen van onze buurlanden en besteed specifiek aandacht aan handhaving (in verband met buitenlandse voertuigen) en wil komen tot afspraken over hoe om te gaan met specifieke gevallen, zoals oldtimers, campers en invalidenvoertuigen. Daarbij moet ik rekening houden met de bestaande situatie in de verschillende gemeenten.”

Meest trieste reacties  van gemeenten, in ieder geval gaat Rotterdam het opnieuw bekijken. Lees hieronder de reacties.

Reactie College Rechten voor de Mens

Reactie van de gemeente Amsterdam, klik hier!

Reactie gemeente Arnhem, klik hier!

Reactie gemeente Rotterdam, klik hier!

De gemeente Utrecht heeft nog steeds niet gereageerd, lastige vragen onderste la?

Reactie Stedelijk Overleg Orgaan Utrecht, klik hier!

Op 26 november 2018 heb ik een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman.

Beste heer M. Slingenberg,
Bedankt voor het melden van uw klacht. Wij hebben uw klacht ontvangen. Wij nemen binnen 3 weken contact met u op.Wij informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Dit hebben wij van u ontvangen.Uw klacht. 
Ik heb aan de rijksoverheid en aan de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Arnhem, de volgende vraag gesteld: “

Hoe verhoudt de milieuzone zich voor gehandicapte mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Nederland heeft het gehandicaptenverdrag getekend .Er zijn veel mensen die niet met openbaar vervoer de stad in kunnen, maar wel met hun aangepaste voertuig voor het vervoer van hun (grotere) elektrische voertuigen en bijvoorbeeld daardoor niet in de bus kunnen stappen. Zij moeten tegen een ontheffing aanvragen, die slechts beperkte tijd geldt en geld kost. Hier is geen enkele sprake van gelijke behandeling en lijken de bepalingen in strijd met artikel 9 lid 1 en2 van het Verdrag.

Door de diverse overheden is hierop gereageerd. Kortheidshalve verwijs ik u naar de reacties op http://www.mobiele-recreatie.nl/milieuzone-en-handicap/

De mogelijkheden om ontheffing aan te vragen zijn vaak zeer onvolledig. Stel dat je kind in één van de steden woont, dan mag je er 12 keer per jaar heen. Dat is niet gelijkwaardig. Daarnaast zijn de regels in veel EU landen dat je met een gehandicaptenparkeerkaart de milieuzondes in mag rijden.


Instanties: Rijksoverheid, Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, Gemeente Rotterdam, Gemeente Arnhem.

Op 29 november 2019 heb ik telefonisch contact gehad met de Nationale Ombudsman, zij zijn niet bevoegd om naar wetgeving onderzoek te doen. Dus ook hier kom ik niet mee verder. Zij gaven de tip om contact op te nemen met Ieder(in), Via het Nationale zorgnummer heb ik contact met hen gehad en zij bellen mij terug. Lukt dit niet dan moeten we de politiek maar gaan aanschrijven of een petitie starten.

En dan schrijven we maar naar de Minister President, Mark Rutte.

Geachte heer Rutte,

Na aan heel veel bellen en toeters getrokken te hebben mail ik u.  Zowel mijn vrouw als ik, maar ook vele andere inwoners, van ons mooie landje hebben een handicap.  Nederland heeft het Gehandicapten Verdrag getekend, prima natuurlijk, maar heeft u wel door wat voor een warboel het is voor mensen met een beperking? Ik noem er enkelen:

  • Iedere gemeente met een milieuzone heeft een eigen regeling. Kun je niet met openbaar vervoer en dat kunnen velen niet, mogen tegen betaling een ontheffing aanvragen. Je mag daar 12 dagen per jaar gebruik van maken. Je kinderen zullen maar in die stad wonen, je mag er dan wel 12 maal naar toe?
  • Het parkeren voor mensen met een beperking is waardeloos geregeld, iedere gemeente heeft zijn eigen beleid. In een rolstoel kun je moeilijk bij een parkeermeter, maar verbaas u hoe het geregeld is en download even de App “gehandicapten P”.
  • Willen we ergens uit eten, dan moeten we eerst bellen of het toilet op de begane grond is en dan horen we zelfs van ondernemers dat ze het wilden veranderen maar geen vergunning kregen.

Ik kan zo nog wel even doorgaan beste Minister Rutte, maar als u zo begaan bent met mensen met een beperking regel dan even de eerste twee punten. Het is echt te belachelijk voor woorden, dat we in Duitsland en Frankrijk de milieuzones in mogen en in Nederland een bekeuring krijgen, zelfs als mensen vaker dan 12 keer per jaar hun kinderen willen bezoeken. (Overigens is dit niet op ons van toepassing).

Met vriendelijke groet,

 

 

Share

Geef een reactie