Reactie Amsterdam

Reactie Amsterdam

Nadat ik een klacht had ingediend, kreeg ik de volgende reactie:

“Bedankt voor uw brief en mijn excuses voor de late reactie. Ik weet niet of u in de tussentijd al reactie heeft gehad op uw brief, maar ik zal even inhoudelijk erop ingaan.

Er is een mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen op grond van medische redenen voor verschillende milieuzones in Amsterdam. Dit geldt voor de milieuzone voor brom- en snorfietsen en bestelauto’s. Ik verwijs u voor meer informatie door naar de volgende pagina, hier kunt u per milieuzone zien welke voorwaarden er gelden en hoe de medische ontheffing aan te vragen is.à https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/

Als er een ontheffing op grond van medische gronden wordt verleend, dan is dit een persoonsgebonden ontheffing. De ontheffing wordt voor minimaal een kalenderjaar uitgegeven.

Als u verder nog vragen heeft hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

De afdeling Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit DIVV

Natuurlijk stopte het hier niet.

Van: Camperpunt – M. Slingenberg [mailto:info@camperpunt.nl]
Verzonden: donderdag 17 mei 2018 13:43
Aan: Luchtkwaliteit DIVV
Onderwerp: Re: Uw brief

Geachte heer, mevrouw,

De ontheffingsmogelijkheden had ik natuurlijk al bekeken op uw website. Maar u gaat niet in op mijn vraag hoe dit zich verhoudt met het gehandicaptenverdrag dat Nederland heeft getekend. Naar mijn mening dus volstrekt niet. Graag zou ik hier uw visie op zien.

Op 17 mei volgde de reactie van de afdeling luchtkwaliteit:

Beste meneer Slingenberg,
Ik heb uw vraag even doorgezet naar een andere afdeling die uw vraag wel kan beantwoorden. Ik antwoord u of morgen en anders volgende week.
Met vriendelijke groet,

Hierna bleef het stil, ondanks dat ik meerdere malen om een antwoord heb gevraagd. De hoofdstad, maar van communicatie met burgers hebben ze geen verstand of weinig op. De arrogantie van de macht????

Op 27 juni kreeg ik als reactie: ”

Beste meneer Slingenberg,

Ik zou u terugmailen zodra ik een antwoord had van de afdeling betreffende uw vraag over de milieuzones en het Gehandicaptenverdrag.

Ik heb als terugkoppeling gehad dat bij de milieuzones voor brom- en snorfietsen en bestelauto’s er een mogelijkheid is om een ontheffing aan te vragen op medische gronden. Hierdoor kunnen personen met een medische beperking toch deelnemen aan het verkeer met hun (eventueel aangepaste) voertuig. Daarnaast is er bij beide milieuzones een mogelijkheid tot beroep op de hardheidsclausule, waarbij personen die onevenredig benadeeld worden en personen in schrijnende gevallen ook een ontheffing kunnen krijgen. Door deze ontheffingsmogelijkheden voor mensen met een medische beperking wordt er rekening gehouden met het Gehandicaptenverdrag, zodat zij kunnen blijven deelnemen aan het verkeer.

Bedankt voor uw geduld en als u verder nog vragen heeft hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

De afdeling Luchtkwaliteit.

Share