Reactie gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem kent een milieuzone voor vrachtwagens en wil de werking daarvan uitbreiden per 1 januari 2019 met het weren van dieselpersonenauto’s van Euroklasse 3 of lager. (veelal dieselpersonenauto’s van voor 1 januari 2004).

De uitbreiding van de milieuzone wordt nu voorbereid.  Er zullen beperkte ontheffingsmogelijkheden komen, maar die moeten nog worden vastgesteld. Bij de behandeling van dit onderwerp in de gemeenteraad is aangegeven dat de mogelijkheid voor ontheffing bij aangepast vervoer onderzocht zullen worden. De uitbreiding van de milieuzone heeft vooralsnog geen betrekking op (bestel-)busjes.

Zodra de nieuwe regeling in hoofdlijn bekend is zullen we die in het kader van een vast te stellen verkeersbesluit publiceren, waarna zienswijzen kunnen worden ingediend,

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Share