Reactie gemeente Rotterdam

Reactie gemeente Rotterdam.

Een prettig gesprek gehad met een medewerker van de gemeente Rotterdam. Wij hebben daarbij gesproken over de beperkingen die de regeling geeft voor mensen met een beperking die geen gebruik van het openbaar vervoer kunnen maken.  Daarbij aangegeven dat niet de aanpassingen van het voertuig, maar de handicap leidend dient te zijn bij de afgifte van een ontheffing. Tevens aangegeven dat de regeling in Duitsland volledig recht doet aan mensen met een beperking. Daarbij gewezen op het Verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap.

Vervolg afspraak.

Naar aanleiding van dit gesprek heeft de medewerker van de gemeente Rotterdam beloofd om de regeling, samen met juristen,  nog eens goed tegen het licht te houden en indien noodzakelijk aan te passen. Wij worden op de hoogte gehouden.

Share