Scootmobiel e.d.

Plaats op de weg.

Scootmobiel e.d.Met een gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig, scootmobiel,  mag u gebruikmaken van de stoep, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad en de rijbaan. U mag geen gebruik maken van autowegen en autosnelwegen.

Als deze wegonderdelen allemaal aanwezig zijn, mag u zelf bepalen welke weg u neemt. U moet zich houden aan de verkeersregels van die weg.

Maximumsnelheid gehandicaptenvoertuig met motor.
Voor gehandicaptenvoertuigen gelden de volgende maximumsnelheden:

  • Op de stoep mag u maximaal 6 kilometer per uur rijden.
  • Op het (brom)fietspad binnen de bebouwde kom mag u maximaal 30 kilometer per uur rijden, buiten de bebouwde kom 40 kilometer per uur.
  • Op de rijbaan, behalve op autowegen en autosnelwegen, mag u maximaal 45 kilometer per uur rijden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

In voetgangersgebieden dient u uw snelheid zodanig aan te passen dat voetgangers er geen gevaar of hinder van kunnen ondervinden. In de praktijk betekent dat stapvoets rijden.

Bovenstaande regels gelden ook voor electrische rolstoelen, gesloten gehandicaptenvoertuigen die niet breder zijn dan 1.10 meter, niet langer dan 3.50m en niet hoger dan 2 meter.

Uw scootmobiel moet in ieder geval verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. U moet dus een bromfietsplaatje op de scootmobiel hebben en in het buitenland voorzien zijn van een groene kaart.

Share

Geef een reactie